Main menu:

Presentació

Una titulació per al segle XXI

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF) imparteix, des del curs 2010-2011, la nova titulació de Grau en Enginyeria Informàtica. La durada dels estudis és de quatre cursos, en els quals es distribueixen els 240 crèdits ECTS que conformen el títol.

El pla d’estudis del Grau en Enginyeria Informàtica és el resultat de l’adaptació de les titulacions actuals (EI, ETIG, ETIS) al marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. I des de gener de 2010, té l’avaluació favorable de l’ANECA per a implantar-s’hi.

La posada en marxa de la titulació es duu a terme de forma progressiva. Així, al setembre de 2010 es va implantar el primer curs de grau, i la resta es fa curs a curs, fins a la total implantació el 2013.

En el curs 2011-2012, l’ETSINF ofereix 450 places per a estudiants de nou ingrés. L’estudiant podrà triar la docència en castellà, valencià o anglès.

Els graduats en Enginyeria Informàtica podran accedir al futur màster en Enginyeria Informàtica i als màsters oficials oferits actualment a la UPV en l’àmbit de la informàtica:

 

  • Màster Universitari en Gestió de la Informació (MUGI)
  • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (MUIINF)
  • Màster en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
  • Màster en Enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes d’Informació
  • Màster en Enginyeria de Computadors
  • Màster en Computació Paral·lela i Distribuïda
  • Màster en Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial

Díptic informatiu sobre l’estructura dels estudis