Main menu:

Assignatures de Tecnologies de la Informació

Disseny, configuració i avaluació dels sistemes informàtics

Continguts:

 • Tecnologies dels sistemes informàtics (revisió de tecnologies existents)
 • Disseny dels sistemes informàtics. Anàlisis de requeriments. Selecció, dimensionament i integració de components
 • Avaluació dels sistemes informàtics. Benchmarking: tipus, índexs de rendiment, estratègies de comparança. Monitoratge: eines (sar)
 • Implantació i manteniment dels sistemes informàtics. Instal·lació, plans de manteniment. Inclusió de noves tecnologies

Seguretat en xarxes i sistemes informàtics

Continguts:

 • Tecnologies dels sistemes informàtics (revisió de tecnologies existents)
 • Disseny dels sistem. Avaluació de la seguretat. Anàlisi de riscos. Gestió de la seguretat
 • Seguretat bàsica en xarxes. Protecció en la xarxa. Seguretat perimetral, IDS, antivirus
 • Administració avançada: autenticació d’usuaris, configuració de serveis
 • Eines criptogràfiques: comunicació segura, xifrat de fitxers
 • Seguretat en aplicacions de comerç electrònic

Disseny i configuració de xarxes d’àrea local

Continguts:

 • Xarxes d’Àrea Local cablejades
 • Xarxes d’Àrea Local sense fil
 • Seguretat en LAN sense fil
 • Tecnologies d’accés

Xarxes corporatives

Continguts:

 • Connexió intranet-Internet
 • Configuració i administració de xarxes corporatives
 • Interconnexió segura de xarxes corporatives
 • Monitoratge i Gestió de xarxa
 • Gestió de serveis bàsics de xarxa

Sistemes i serveis en xarxa

Continguts:

 • Arquitectura WEB
 • Configuració i gestió de servidors WEB
 • Configuració i gestió de servidors PROXY
 • Implantació i avaluació de Sistemes d’informació WEB
 • Tecnologies i Serveis Multimèdia
 • Configuració i gestió de servidors multimèdia
 • Xarxes P2P

Administració de sistemes

Continguts:

 • Disseny, planificació i implantació d’una política de sistemes
 • Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes operatius actuals
 • Administració de dominis de sistema
 • Gestió de serveis de servidor i de client
 • Automatització de tasques administratives
 • Còpies de respatler i recuperació davant desastres
 • Formació i suport a l’usuari

Desenvolupament centrat en l’usuari

Continguts:

 • Introducció
 • El model de Disseny Centrat en l’Usuari. Etapes del desenvolupament
 • Qualitat d’Interfícies d’Usuari. Usabilitat, Ergonomia i Accessibilitat. Guies, Estàndards i Avaluació
 • Descripció abstracta de la interfície. Prototipació.
 • Disseny d’Interfícies. L’sketching i el Model Concret d’Interfície
 • Implementació d’Interfícies d’Usuari. Tecnologies, dispositius i plataformes
 • Prototipació i validació d’interfícies

Desenvolupament Web

Continguts:

 • Introducció
 • El llenguatge de marques d’hipertext. Les fulles d’estil
 • Programació en el client
 • L’estàndard CGI. L’estàndard per a servlets
 • Programació en el servidor
 • Interacció amb el nivell de dades
 • Interacció client-servidor

Integració d’aplicacions

Continguts:

 • Integració i Interoperabilitat d’Aplicacions. Arquitectures
 • Middleware i Tecnologies de Comunicació
 • Mapeig i Intercanvi de Dades
 • Serveis Web i Arquitectures SOA
 • Tècniques de Programació per a la Integració
 • Patrons d’Integració

Tecnologia de bases de dades

Continguts:

 • Fonaments de la Tecnologia de Bases de dades
 • Implantació d’un SGBD
 • Administració d’un SGBD
 • Gestió de la Continuïtat i Disponibilitat
 • Tecnologies d’Accés a Bases de dades
 • Intercanvi d’Informació