Main menu:

Una titulació per al segle XXIEl Grau en Enginyeria Informàtica en l’ETSINF t’ofereix cinc especialitats amb gran projecció professional:

 • Enginyeria del Programari
 • Sistemes d’Informació
 • Computació
 • Tecnologies de la Informació
 • Enginyeria de Computadors

Les competències adquirides en aquests estudis et permetran, com a enginyer en informàtica, afrontar amb èxit els reptes que imposa la societat de la informació:

 • Agilitat en els tràmits: l’administració electrònica, la banca en línia…
 • Mercat global: el comerç electrònic…
 • Millora de la qualitat de vida: la domòtica, la informàtica mèdica, la robòtica…
 • Noves formes de socialització i entreteniment: multimèdia, les xarxes socials, els videojocs…
 • Accés a la informació en tot moment i en qualsevol lloc: dispositius mòbils, ambients intel·ligents…

Aquests reptes, juntament amb la reducció de la bretxa digital i la brossa tecnològica, són només alguns dels àmbits en què l’enginyeria informàtica contribueix a millorar el dia a dia de la societat en què vivim.

Projecció

Un objectiu prioritari és el d’obrir el mercat laboral dels enginyers i enginyeres de l’ETSINF a un món cada dia més global i sense fronteres.

Els convenis per a fer pràctiques i les càtedres d’empresa del centre constitueixen el pilar sobre el qual l’ETSINF basa les accions de promoció professional. Això fa possible l’organització de seminaris impartits al centre per empreses de primer ordre, com ara Indra, Microsoft, Google o Intel.

Aquestes activitats et permetran conèixer millor el perfil professional requerit per les empreses, i optar a les teues primeres ocupacions mitjançant les jornades de reclutament que regularment s’organitzen al centre.

L’ETSINF t’ofereix la possibilitat de cursar un semestre complet i fins i tot fer el treball de finalització de grau en altres universitats estatals i estrangeres, fet que comporta una via d’enriquiment personal i professional.

També tens la possibilitat d’internacionalitzar el currículum cursant la línia en anglès des del primer curs de grau.

Eixides professionals

La professió d’enginyer en informàtica manté una taxa d’ocupabilitat elevada. Al voltant del 60% dels estudiants troben la primera ocupació abans d’acabar els estudis, i més del 90% dels titulats ho fan en el termini d’un any. Les eixides professionals més habituals són:

 • Càrrecs directius: director de sistemes d’informació, desenvolupament, producció o explotació, i també responsable d’informàtica.
 • Càrrecs de comandament tècnic: cap de projectes, analista, consultor, auditor, o responsable d’àrea, qualitat, metodologies i organització.
 • Càrrecs tècnics: administrador de bases de dades, responsable de xarxes i sistemes, responsable de seguretat o microinformàtica.