Main menu:

Assignatures per cursos

Fes clic en aquest enllaç si vols veure el llistat d’assignatures en la UPV.

PRIMER CURS
Semestre 1A Semestre 1B C.T. C.P. ECTS
Fonaments Físics de la Informàtica 4,5 1,5 6
Fonaments de Computadors 4,5 1,5 6
Introducció a la Informàtica i la Programació 4,5 1,5 6
Anàlisi Matemàtica 4,5 1,5 6
Matemàtica Discreta 4,5 1,5 6
Fonaments d’Organització d’Empreses 4,5 1,5 6
Estadística 4,5 1,5 6
Tecnologia de Computadors 4,5 1,5 6
Programació 4,5 1,5 6
Àlgebra 4,5 1,5 6
TOTAL ECTS 45 15 60
SEGON CURS
Semestre 2A Semestre 2B C.T. C.P. ECTS
Llenguatges, Tecnologies i Paradigmes de la Programació 4,5 1,5 6
Fonaments de Sistemes Operatius 4,5 1,5 6
Teoria d’Autòmats i Llenguatges Formals 3 1,5 4,5
Formació complementària 3 1,5 4,5
Estructura de computadors 6 3 9
Xarxes de Computadors 6 3 9
Deontologia i Professionalisme 3 1,5 4,5
Estructures de Dades i Algorismes 4,5 1,5 6
Interfícies Persona-Computador 3 1,5 4,5
Concurrència i Sistemes Distribuïts 4,5 1,5 6
TOTAL ECTS 42 18 60
TERCER CURS (Posada en funcionament 2012-2013)
Semestre 3A Semestre 3B C.T. C.P. ECTS
Bases de Dades i Sistemes d’Informació 4,5 1,5 6
Computació Paral·lela 3 1,5 4,5
Arquitectura i Enginyeria de Computadors 4,5 1,5 6
Enginyeria del Programari 4,5 1,5 6
Sistemes Intel·ligents 3 1,5 4,5
Tecnologies de Sistemes d’Informació en la Xarxa 4,5 1,5 6
Gestió de Projectes 3 1,5 4,5
Mòduls de tecnologia específica 15 7,5 22,5
TOTAL ECTS 42 18 60
QUART CURS (Posada en funcionament 2013-2014)
Semestre 4A Semestre 4B C.T. C.P. ECTS
Mòduls de Tecnologia Específica 18 7,5 25,5
Formació complementària 22,5
Treball de Fi de Grau 12
TOTAL ECTS 18 7,5 60

Assignatures Mòduls de Tecnologia Específica

Al tercer curs, l’alumne escollirà entre un dels mòduls d’especialització ofertats (Mòduls de Tecnologia Específica, amb un total de 48 ECTS) les assignatures dels quals es distribueixen en els semestres 3B i 4A.

COMPUTACIÓ
Semestre 3B Semestre 4A C.T. C.P. ECTS
Agents Intel·ligents 3 1,5 4,5
Computabilitat i complexitat 3 1,5 4,5
Percepció 3 1,5 4,5
Sistemes d’emmagatzematge i recuperació d’informació 3 1,5 4,5
Tècniques d’optimització 3 1,5 4,5
Algorísmica 3 1,5 4,5
Aprenentatge automàtic 3 1,5 4,5
Introducció als sistmes gràfics interactius 4,5 1,5 6
Llenguatges de programació i processadors de llenguatges 4,5 1,5 6
Tècniques,entorns i aplicacions d’intel·ligència artificial 3 1,5 4,5
TOTAL ECTS 33 15 48
ENGINYERIA DE COMPUTADORS
Semestre 3B Semestre 4A C.T. C.P. ECTS
Arquitectures avançades 3 1,5 4,5
Control per a computadors 3 1,5 4,5
Disseny de sistemes digitals 3 1,5 4,5
Disseny de sistemes operatius 3 1,5 4,5
Tecnologia de xarxes 3 1,5 4,5
Configuració, administració i gestió de xarxes 4,5 1,5 6
Disseny i aplicacions dels sistemes distribuïts 3 1,5 4,5
Llenguatges i entorns de programació paral·lela 3 1,5 4,5
Seguretat en els sistemes informàtics 3 1,5 4,5
Sistemes encastats i de temps real 3 1,5 4,5
TOTAL ECTS 33 15 48
ENGINYERIA DEL PROGRAMARI
Semestre 3B Semestre 4A C.T. C.P. ECTS
Qualitat del programari 3 1,5 4,5
Desenvolupament de programari dirigit per a models 3 1,5 4,5
Disseny de software 3 1,5 4,5
Mètodes formals industrials 3 1,5 4,5
Procés de programari 3 1,5 4,5
Anàlisi i especificació de requisits 3 1,5 4,5
Anàlisi, validació i depuració de programari 4,5 1,5 6
Integració i interoperabilitat 3 1,5 4,5
Manteniment i evolució del programari 3 1,5 4,5
Projecte d’enginyeria de software 4,5 1,5 6
TOTAL ECTS 33 15 48
SISTEMES DE LA INFORMACIÓ
Semestre 3B Semestre 4A C.T. C.P. ECTS
Anàlisi de requisits de negoci 3 1,5 4,5
Comportament organitzat i gestió del canvi 3 1,5 4,5
Gestió de les tecnologies de la informació 3 1,5 4,5
Gestió de serveis de SI TI 3 1,5 4,5
Gestió i configuració de l’arquitectura dels sistemes d’informació 3 1,5 4,5
Qualitat i optimització 3 1,5 4,5
Disseny i gestió de bases de dades 4,5 1,5 6
Models de negoci i àrees funcionals de la organització 4,5 1,5 6
Sistemes d’informació estratègics 3 1,5 4,5
Sistemes integrats d’informació en les organitzacions 3 1,5 4,5
TOTAL ECTS 33 15 48
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
Semestre 3B Semestre 4A C.T. C.P. ECTS
Administració de sistemes 3 1,5 4,5
Desenvolupament Web 3 1,5 4,5
Disseny i configuració de xarxes d’àrea local 3 1,5 4,5
Disseny, configuració i avaluació dels sistemes informàtics 3 1,5 4,5
Tecnología de bases de dades 3 1,5 4,5
Desenvolupament centrat en l’usuari 3 1,5 4,5
Integració d’aplicacions 3 1,5 4,5
Xarxes corporatives 4,5 1,5 6
Seguretat en xarxes i sistemes informàtics 3 1,5 4,5
Sistemes i serveis en xarxa 4,5 1,5 6
TOTAL ECTS 33 15 48