Main menu:

Formació complementària

La matèria de Formació Complementària es distribueix al llarg dels semestres 2A, 4A i 4B. L’estudiant ha de cursar 27 ECTS, que poden obtenirse:

  • Cursant les assignatures oferides en la matèria, cadascuna de les quals té una durada de 4,5 ECTS.
  • Realitzant pràctiques en empresa fins a un màxim de 18 ECTS. En aquesta matèria es poden realitzar fins a un màxim de 18 ECTS en pràctiques externes de caràcter curricular. (El pla d’estudis contempla un màxim de 18 ECTS per a pràctiques externes de caràcter curricular).
  • Mitjançant crèdits d’intercanvi acadèmic cursats en altres universitats, fins a un màxim de 18 ECTS.
  • Mitjançant la participació en activitats universitàries culturals, fins a un màxim de 6 ECTS..

Al primer semestre del segon curs, l’estudiant podrà escollir entre les següents assignatures d’idiomes. Les assignatures de l’oferta transversal de la universitat poden cursar-se a partir de segon curs en qualsevol semestre.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE SEGON CURS
Semestre 2A C.T. C.P. ECTS
Anglés Intermedi Alt per a la Informàtica 3 1,5 4,5
Anglès Intermedi Baix per a la Informàtica 3 1,5 4,5
Oferta transversal d’idiomes UPV 3 1,5 4,5
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE QUART CURS (SEMESTRE A)
Fitxa C.T. C.P. ECTS
CAD CAM PDF Vídeo 3 1,5 4,5
Disseny de Sistemes d’Optimització Aplicada PDF 3 1,5 4,5
Emprenedors i creació d’empreses PDF 3 1,5 4,5
Expressió i Comprensió Escrita Avançada en Anglès Professional PDF 3 1,5 4,5
Expressió i Comprensió Oral Avançada en Anglès Professional PDF 3 1,5 4,5
Fonaments Físics de la Robòtica PDF 3 1,5 4,5
Fonaments de Sistemes Multimèdia PDF PRES 3 1,5 4,5
Mètodes Estadístics Aplicats per a l’Enginyeria Informàtica PDF PRES 3 1,5 4,5
Processament Científic de Textos PDF 3 1,5 4,5
Sistemes Robotitzats PDF Vídeo 3 1,5 4,5
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE QUART CURS (SEMESTRE B)
Fitxa C.T. C.P. ECTS
Solucions TI per al Sector Infomediari 3 1,5 4,5
Sistemes Multimèdia Interactius Multicanal PDF 3 1,5 4,5
Economia PDF 3 1,5 4,5
Bioinformàtica PDF 3 1,5 4,5
Informàtica mèdica PDF 3 1,5 4,5
Integració en Producció Industrial PDF Vídeo 3 1,5 4,5
Mecatrònica PDF Vídeo 3 1,5 4,5
Sensorització en Producció Industrial PDF 3 1,5 4,5
Arquitectura i Entorns de Desenvolupament per a Videoconsoles PDF PRES 3 1,5 4,5
Disseny i Interconnexió de Perifèrics PDF PRES 3 1,5 4,5
Instrumentació Industrial PDF 3 1,5 4,5
Integració de Mitjans Digitals PDF PRES 3 1,5 4,5
Xarxes Multimèdia PDF Vídeo 3 1,5 4,5
Solucions Informàtiques per a Dispositius Mòbils PDF PRES 3 1,5 4,5
Redacció, Presentació i Defensa de Projectes PDF 3 1,5 4,5
Redacció i presentació de projectes PDF 3 1,5 4,5
Grafs. Models i Aplicacions PDF 3 1,5 4,5
Competició de Programació PDF 3 1,5 4,5
Computació Científica PDF 3 1,5 4,5
Computació Ambiental PDF 3 1,5 4,5
Criptografia PDF 3 1,5 4,5
Disseny de Llocs Web PDF 3 1,5 4,5
Edició, Postproducció i Síntesi d’Àudio Digital PDF 3 1,5 4,5
Edició i Postproducció de Vídeo Digital PDF 3 1,5 4,5
Introducció a la Programació de Videojocs PDF 3 1,5 4,5
Síntesi d’Imatge Digital PDF 3 1,5 4,5
Tractament de la Imatge Digital PDF 3 1,5 4,5