Main menu:

Normativa

El règim acadèmic i el règim d’avaluació de l’alumnat de les titulacions oficials (grau i postgrau) vénen reglamentats en la normativa aprovada en el Consell de Govern de 28 de gener de 2010.

En aquesta normativa s’estableixen els procediments d’avaluació ordinària i avaluació per currículum. Els blocs curriculars establits per al Grau en Enginyeria Informàtica estan indicats en aquest quadre de matèries:

Blocs curriculars

La normativa de progrés i permanència en les titulacions oficials estableix el règim de dedicació dels estudiants, i també les regles que regulen la permanència d’un estudiant a la Universitat i el progrés adequat d’aquest.

D’acord a l’article 16 d’aquesta normativa, la Junta de Centre de l’ETSINF, en la seua reunió de 27 de juliol de 2011, va establir el nombre mínim d’ECTS del primer curs que ha de superar un estudiant per a progressar a segon en 42 ECTS.