Main menu:

Adaptacions

Alumnes procedents d’EI

Alumnes procedents d’ETIS

Alumnes procedents d’ETIG

En la web del Servei d’Alumnat trobaràs la informació actualitzada de les taules d’adaptació al Grau d’EI.