Main menu:

Reconeixement d’assignatures per a alumnes procedents de cicles formatius de grau superior

Convocatòria 2011-2012 i Instància

CICLE ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS (BOE 6 d’octubre de 1994)

Curs Semestre Assignatura reconeguda Matèria Mòdul ECTS
1A Introducció a la informàtica i a la programació Informàtica Matèries bàsiques 6
2A Fonaments de sistemes operatius Sistemes Operatius Matèries obligatòries 6
3A Bases de dades i sistemes d’informació Bases de dades i sistemes d’informació Matèries obligatòries 6
4A – 4B Formació complementària Matèries optatives 12
TOTAL ECTS 30

CICLE DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES (BOE 6 d’octubre de 1994)

Curs Semestre Assignatura reconeguda Matèria Mòdul ECTS
1A Introducció a la informàtica i a la programació Informàtica Matèries bàsiques 6
2A Fonaments de sistemes operatius Sistemes Operatius Matèries obligatòries 6
2B Interfícies persona-computador Interfícies persona-computador Matèries obligatòries 4,5
2A Enginyeria del programari Introducció a l’enginyeria del programari Matèries obligatòries 6
4A – 4B Formació complementària Matèries optatives 7,5
TOTAL ECTS 30

CICLE DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES ELECTRÒNICS (BOE 11 de març de 1996)

Curs Semestre Assignatura reconeguda Matèria Mòdul ECTS
1A Introducció a la informàtica i a la programació Informàtica Materies bàsiques 6
1A Fonaments de computadors Informàtica Matèries obligatòries 6
1B Fonaments d’organització d’empresa Empresa Matèries bàsiques 6
1A Tecnología de computadors Informàtica Matèries obligatòries 6
TOTAL ECTS 24

CICLE SISTEMES DE TELECOMUNICACIÓ I INFORMÀTICS (BOE 6 de març de 1996)

Curs Semestre Assignatura reconeguda Matèria Mòdul ECTS
1A Introducció a la informàtica i a la programació Informàtica Materies bàsiques 6
1A Fonaments de computadors Informàtica Materies obligatories 6
1B Fonaments d’organització d’empresa Empresa Materies bàsiques 6
TOTAL ECTS 18