Main menu:

Postgrau en Informàtica

Els graduats en Enginyeria Informàtica poden accedir al futur Màster en Enginyeria Informàtica i als màsters oficials oferits actualment a la UPV en l’àmbit de la informàtica:

i al nou Màster en Enginyeria Informàtica que prompte es posarà en marxa.